Poľovanie lukom na Slovensku

lukyUž aj Slovensko sa pridalo k svetovému trendu a aj v našich revíroch je možné loviť zver okrem guľových zbraní aj za pomoci loveckého luku. Historicky patrí poľovanie lukom a šípom k prvým spôsobom poľovania, ktoré ľudstvo využívalo. Poľovanie pomocou luku a šípu je už dlho využívané v krajinách ako Dánsko, Francúzsko alebo Maďarsko. Na Slovensku ako aj v iných krajinách je možne loviť lukom vo voľnej prírode a aj v zverniciach. Lov lukom je pri správnom prístupe poľovníka etickým a aj efektívnym spôsobom poľovania.

Poľovanie je väčšou výzvou

luky-kuseLov zvery za pomoci luku a šípov je náročnejší a vyžaduje si väčšiu trpezlivosť a poľovné majstrovstvo ako pri poľovaní guľovou zbraňou. Hlavným dôvodom je vzdialenosť, na ktorú sa poľuje. Pri love lukom je najčastejšia vzdialenosť, na ktorú lovec strieľa približne 20 metrov a maximálne 30 metrov. Pri poľovaní guľovou zbraňou sa jedná nezriedka o streľbu na viac ako 100 metrov. Vďaka tou je lov lukom náročnejší avšak morálnejší aj vzhľadom na zver. Pretože poľovník musí byť výrazne bližšie a zver má väčšiu šancu ho zbadať alebo zavetriť. Štatisticky musí lovecký lukostrelec loviť výrazne častejšie, aby ulovil zver v porovnaní s bežným poľovníkom.

Vzdanie úcty poľovníkov voči lovenej zvery

Vďaka vyrovnaniu šancí zvery a poľovníka je tento spôsob lovu prijateľnejší aj pre odporcov tradičného poľovníctva. Keďže poľovník sa musí priblížiť čo najbližšie zveri a tým jej dáva šancu na útek. Je jasné, že lov lukom a šípom sa nikdy nestane dominantným avšak určite by mu malo patriť svoje miesto. Vďaka tichosti a bezpečnosti lovu je využiteľný aj v mestských a prímestských revíroch čo klasický lov guľovou zbraňou neumožňuje.

Poľovanie lukom pre zahraničných poľovníkov

Keďže lov lukom ešte stále nie je možný vo všetkých krajinách Slovensko sa vďaka jeho povoleniu zaradilo na zoznam krajín vyhľadávanými poľovníkmi zo zahraničia. Viacero cestovných kancelárií zo Slovenska a aj zahraničia sa zameralo práve na túto klientelu. Vďaka tomu sa zlepšuje aj kvalita našich revírov a stavy zveri. Všetci dúfame, že tento trend bude aj ďalej pokračovať.