Poľovačka na Slovensku

Poľovačka na Slovensku

Slovensko je známe krásnou prírodou a najmä lesmi. Naše lesy lákajú okrem klasických turistov aj poľovníkov z rôznych cudzích štátov. Poľovačka na Slovensku je veľmi obľúbená hlavne u našich susedov ale aj vo vzdialenejších krajinách. A práve pre týchto „turistov“ platia na Slovensku zákony z dôvodu bezpečnosti. Takže ak nie ste občanom Slovenskej republiky, určite si prečítajte čo musíte splniť, aby ste na území Slovenska nenarazili na problémy.

Dovoz zbraní na Slovensko

Podmienky dovozu sa líšia podľa toho, či sa chystáte na Slovensko z nečlenských alebo členských krajín Európskej únie. Ak prichádzate z členského štátu, tak budete potrebovať Európsky zbrojný pas, v ktorom bude zapísaná zbraň, s ktorou sa chystáte poľovať na Slovensku. Ak je štát odkiaľ prichádzate súčasťou Shengenského priestoru, tak vám zbrojný pas poslúži pri prípadnej kontrole, ale ak pochádzate spoza vonkajšej hranice Shenghenu, tak je potrebné mať zbrojný pas pri sebe a ohlásiť dovoz zbrane polícii a colníkom, ktorí vás na hranici budú kontrolovať. V obidvoch prípadoch by ste pri sebe mali mať aj pozývací list od revíru, kam sa chystáte poľovať. V prípade, že štát, z ktorého prichádzate na územie SR nie je členským štátom Európskej únie, musíte požiadať veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo vašej krajine o Zbrojný sprievodný list. K tejto žiadosti dodáte okrem pozývacieho listu aj zmluvu o poplatkovom odstrele zveri.

polovacka-slovensko
Polovačka na Slovensku

Úspešná poľovačka na Slovensku

Ak sa vám bude dariť, určite si budete chcieť zobrať nejakú trofej z ulovenej zveri. Na takýto vývoz musíte splniť niekoľko podmienok. Medzi tieto podmienky patrí aj fotodokumentácia, ktorú vyhotoví užívateľ revíru, kde ste poľovali. Ďalej vašu trofej oboduje hodnotiteľská komisia, a ak hodnota trofeje prekročí slovenský národný rekord bude vyhotovená kópia, čo zabezpečí Slovenská poľovnícka komora.

Teraz už keď viete základné podmienky pre poľovačku na Slovensku, stačí si vyhliadnuť správny zájazd a slovenské lesy vám poskytnú určite krásny poľovnícky zážitok.

Žiadne komentáre

Komentáre sú ukončené