Škola v prírode a jej úloha v živote detí

škola v prírode
Škola v prírode je pre deti dôležitá v mnohých smeroch

Škola v prírode v sebe skrýva oveľa viac než to, čo si väčšina rodičov uvedomuje. Mnoho z jej cieľov a funkcií zostáva nepovšimnutých a pri tom sú pre ich deti nesmierne dôležité. Čo teda je, resp. by malo byť cieľom každej školy v prírode? Prečo sa niečo takéto vôbec realizuje a prečo je dôležité dopriať svojmu dieťaťu aj takýto druh zážitku? Odpovediam na tieto otázky je venovaný náš dnešný článok.
Skúška, ktorá stojí za to

Škola v prírode je ťažkou skúškou pre rodičov, učiteľov, ale najmä pre samotné deti. Zväčša je to ich prvý dlhší pobyt mimo domova, preč od rodičov a v celkom inom prostredí, než na aké boli doteraz zvyknuté. Avšak, jedným z hlavných cieľov školy v prírode je práve toto – naučiť deti zvládať i niekoľkodňové odlúčenie od rodiny a všetko pripraviť tak, aby to pre nich bola menšia dobrodružná „dovolenka„.

Pedagógovia sa zhodujú, že napr. pri týždňových pobytoch je pre deti kritický hlavne prvý večer odlúčenia, keďže nie sú ešte zvyknuté tráviť noci bez svojich rodičov, ale tiež 4. – 5. deň, kedy u detí pominie rozčarovanie zo všetkého nového a zacnie sa im za domovom, ich izbičkou a samozrejme za rodičmi. Je však úlohou pedagógov, aby tieto menšie krízy zvládli s prehľadom a deťom pripravili dostatočne „hustý“ a pútavý program, aby odpútali ich pozornosť.

Škola v prírode – učenie formou zážitkov

Ďalšou funkciou, ktorú má škola v prírode, je poznávanie nových vecí (preto sa to nazýva ŠKOLA v prírode) formou zážitkov. V prvom rade ich má naučiť rozpoznávať rastliny a zvieratá typické pre lesné spoločenstvá, má im vylepšiť orientáciu v priestore, ale tiež im ukázať zaujímavosti niektorých miest a obcí. Takto nadobudnuté vedomosti sú u detí mnohokrát oveľa efektívnejšie využívané než fakty, ktoré sa ich snažíme naučiť v škole pomocou poučiek a učebníc.

Deti v kolektíve

škola v prírode
Škola v prírode – jedinečný zážitok pre deti

V neposlednom rade by ich mala škola v prírode naučiť aj lepšej spolupráci v kolektíve, čo bude pre mne dôležité ešte mnoho nasledujúcich rokov, ktoré strávia na základnej, strednej, vysokej škole či v práci. Deti sa počas pobytu v škole v prírode lepšie spoznajú, vzniknú u nich pevnejšie kamarátstva a tiež sa naučia ako vychádzať aj s inými deťmi, najmä pokiaľ sú doma jedináčikmi.

Žiadne komentáre

Komentáre sú ukončené